• Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

    Psalm 77:13 KJV

Tag: Day of Atonement

two-goats-day-of-atonement

Sanctuary activities at relevance nito sa panahon natin

Kung ang mga seremonya ng daily sacrifices ay natupad noong pagkapako ni Jesus sa krus at pag-akyat Niya sa langit (A.D. 30 onwards), kailan naman natupad o matutupad ang Day of Atonement o tunay na kaganapan ng cleansing of the sanctuary?