• Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

    Psalm 77:13 KJV
ang galing ni God ipaubaya sa Dios ang mga suliranin

Ipaubaya sa Dios ang mga suliranin; kapalit nito ay lakas dulot ng tagumpay

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_qk34"]

Mahal naming Dios na nasa langit,

Salamat po at nariyan Kayo lagi at handang tulungan kami anumang oras. Salamat po at hindi Niyo kami pinababayaan kahit ilang beses kaming naging pasaway.

Bigyan Niyo po kami ng lakas upang patuloy na kilalanin Ka bilang aming pag-asa. Salamat po sa Banal na Espiritu na laging nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglalakad patungo sa inyong maunawain at mahabaging kaharian.

Ngayong araw pong ito ay ibinibigay ko ang aking puso sa’yo. Ipinauubaya ko na po ang aking mga disappointments, emotions, at paghihirap physically na tanging Ikaw lamang ang nakakaunawa.

Patuloy Niyo po akong bigyan ng lakas sa desisyong ito.

Dagdagan Niyo po ang aking pananampalataya sa Inyo upang hindi ako bumalik sa pagtitiwala sa aking sariling kakayanan na alam kong pawang disappointments lamang ang naibibigay at pagmamayabang ng aking sarili.

Turuan Niyo po akong makita ang Inyong pamamatnubay sa bawat oras at araw. Turuan Niyo po akong makita ang mga tao, mga bagay, at mga circumstances na nagsasabing nariyan Ka umaalalay sakin at hindi ako pinababaayaan. Turuan Mo po akong makita ang Inyong mga kabutihan at pagpapala.

Alisin Mo po sa akin ang masamang espiritu ng depression, anxiety, at pagiging negatibo lagi. Alisin Mo po ang mga gawain ng kaaway sa aking kaisipan at emotions.

Patnubayan Mo po ako sa pag-aaral ng Inyong mga salita sa Biblia at nang makita ko ang Inyong mga kasagutan sa aking mga panalangin. Salamat po sa oras at pakikinig sa akin. Salamat po sa Inyong biyaya at encouragement.

Ang lahat pong ito ay aking hinihiling hindi dahil sa ako ay karapatdapat, ngunit dahil sa righteous character ng Iyong Anak na si Jesus. Amen.

Visited 1,441 times, 1 visit(s) today
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_qk34"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *